LP/2022/840 Akčný plán na roky 2023-2024 Národného programu zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S24500-2022-OZS
Podnet: Na základe plnenia úlohy č. B.3 uznesenia vlády SR č. 247 z 12. 05. 2021
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti termínu a zníženej personálnej kapacity
Posledná zmena: 22.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/840
Dátum začiatku MPK: 12.12.2022
Dátum konca MPK: 16.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)