LP/2022/825 Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 - 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 018801/2022/OISA
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/825
Dátum začiatku MPK: 01.12.2022
Dátum konca MPK: 15.12.2022
Dátum ukončenia procesu: 10.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 13.01.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.01.2023
Ukončenie štádia: 10.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.04.2024
Ukončenie štádia: 10.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)