LP/2022/823 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorší
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 20645/2022/110
Podnet: Čl. II bod 1 písm. e) Štatútu zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 543/2005)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/823
Dátum začiatku MPK: 01.12.2022
Dátum konca MPK: 21.12.2022
Novelizované predpisy: 514/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

162/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 21.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.02.2023
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)