LP/2022/798 Návrh Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 018117/2022/OSINP
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 336 z 3. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/798
Dátum začiatku MPK: 23.11.2022
Dátum konca MPK: 06.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia: 21.12.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)