LP/2022/773 Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 13256/2022/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe § 5 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/773
Dátum začiatku MPK: 16.11.2022
Dátum konca MPK: 30.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 16.11.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)