LP/2022/762 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2022/22620 - A1810
Podnet: § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam zakázaných látok pre rok 2023 prijatý Svetovou antidopingovou agentúrou.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horecký, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/762
Dátum začiatku MPK: 21.11.2022
Dátum konca MPK: 09.12.2022
Novelizované predpisy: 396/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.11.2022
Ukončenie štádia: 21.11.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.11.2022
Ukončenie štádia: 09.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)