LP/2022/73 Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 9660/2022/oPLPS
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/73
Dátum začiatku MPK: 24.02.2022
Dátum konca MPK: 10.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 02.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.02.2022
Ukončenie štádia: 23.02.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 10.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 01.04.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.04.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.04.2024
Ukončenie štádia: 09.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 02.05.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.04.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.05.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)