LP/2022/720 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 36391/2022/SCDPK/125385-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/720
Dátum začiatku MPK: 07.11.2022
Dátum konca MPK: 28.11.2022
Novelizované predpisy: 228/2020 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia: 07.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2022
Ukončenie štádia: 28.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: