LP/2022/715 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/004518
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/715
Dátum začiatku MPK: 02.11.2022
Dátum konca MPK: 15.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2022
Ukončenie štádia: 02.11.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 14.02.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)