LP/2022/581 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1180)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 22625/2022-M_OPVA
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/581
Dátum začiatku MPK: 06.10.2022
Dátum konca MPK: 14.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 15.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 06.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.10.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)