LP/2022/565 Informácia o plnení opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 075390/2022/ODIP
Podnet: úloha B.4. z uznesenia vlády SR č. 337 z 3. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/565

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)