LP/2022/562 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SL-OLVS-2022/002105
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu ohrozenia plnenia míľnika z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 09.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/562
Dátum začiatku MPK: 30.09.2022
Dátum konca MPK: 13.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)