LP/2022/557 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o uznaných spôsoboch autorizácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o uznaných spôsoboch autorizácie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 017498/2022/OL
Podnet: § 59 ods. 1 písm. j) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/557
Dátum začiatku MPK: 28.09.2022
Dátum konca MPK: 18.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)