LP/2022/529 Návrh zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 152022022/82
Podnet: Uznesenie vlády č. 221/23. marca 2022 (úlohy pre ministerku spravodlivosti)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/529
Dátum začiatku MPK: 12.09.2022
Dátum konca MPK: 03.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 12.09.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)