LP/2022/511 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo hmotné
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10408/2022/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/511
Dátum začiatku MPK: 07.09.2022
Dátum konca MPK: 21.11.2022
Novelizované predpisy: 91/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

78/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

138/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

300/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

54/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 21.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)