LP/2022/505 Zákon o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 04401/2023/SCL/16957-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/505
Dátum začiatku MPK: 25.08.2022
Dátum konca MPK: 19.09.2022
Novelizované predpisy: 136/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

462/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

143/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

215/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

213/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

435/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

50/1976 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.08.2022
Ukončenie štádia: 24.08.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)