LP/2022/504 Návrh Základného mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027 Účinné uplatňovanie a vykonávanie Charty základných práv Európskej únie a Vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48 / ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 20538/2022-M_OPVA
Podnet: uznesenie vlády SR č. 416 z 22. júna 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/504
Dátum začiatku MPK: 09.09.2022
Dátum konca MPK: 23.09.2022
Dátum ukončenia procesu: 11.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.08.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 23.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.09.2022
Ukončenie štádia: 24.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 11.11.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)