LP/2022/461 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2020 na bežné a kapitálové výdavky v kapitole 01-Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: CRD-1670/2022/EKON
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: K NR SR (Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Guspan, Daniel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/461
Dátum začiatku MPK: 03.08.2022
Dátum konca MPK: 16.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 03.08.2022
Vlastník aktivity: K NR SR (Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 16.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Vlastník aktivity: K NR SR (Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: K NR SR (Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)