LP/2022/459 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 24727/2022/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/459
Dátum začiatku MPK: 02.08.2022
Dátum konca MPK: 22.08.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 22.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: