LP/2022/443 Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 9338-27581/2022/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 719 zo dňa 08. decembra 2021 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/443

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)