LP/2022/424 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., IČO 36 249 564, na podporu realizácie investičného zámeru v Galante

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 09620/2022-4270-78083
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/424
Dátum začiatku MPK: 14.07.2022
Dátum konca MPK: 27.07.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 14.07.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 27.07.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)