LP/2022/408 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/005951/2022-721
Podnet: Transpozícia čl. 4 smernice Rady EÚ č. 2016/1164 z 12. júla 2016
ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam
ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/408
Dátum začiatku MPK: 08.07.2022
Dátum konca MPK: 28.07.2022
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.07.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 30.08.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 30.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)