LP/2022/406 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5132-P/2022
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/406
Dátum začiatku MPK: 11.07.2022
Dátum konca MPK: 11.08.2022
Novelizované predpisy: 343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))