LP/2022/405 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 050796/2022-OSNO1
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/405
Dátum začiatku MPK: 22.07.2022
Dátum konca MPK: 04.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)