LP/2022/398 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z... č. ... /2022, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: NBS1-000-073-771
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/398
Dátum začiatku MPK: 04.07.2022
Dátum konca MPK: 25.07.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)