LP/2022/39 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12146/2022-2062-05788
Podnet: Úlohy B.24 a B.25 uznesenia vlády SR č. 491/2019
úloha B.8 uznesenia vlády SR č. 468/2020
úloha C.1 uznesenia vlády SR č. 547/2020
úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 340/2021
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/39
Dátum začiatku MPK: 26.01.2022
Dátum konca MPK: 15.02.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.01.2022
Ukončenie štádia: 26.01.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)