LP/2022/381 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: SL-OBL-2022/6329
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR - návrh vyhlášky je predkladaný z dôvodu naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje dodržať lehotu 15 pracovných dní (nadobudnutie účinnosti 1. augusta 2022 v nadväznosti na schválený zákon (tlač 973)).
Posledná zmena: 25.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/381
Dátum začiatku MPK: 27.06.2022
Dátum konca MPK: 06.07.2022
Novelizované predpisy: 9/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)