LP/2022/380 Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 18820/2022-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 109 zo dňa 24. februára 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/380
Dátum začiatku MPK: 27.06.2022
Dátum konca MPK: 11.07.2022
Dátum ukončenia procesu: 12.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)