LP/2022/377 Plán kontrolnej činnosti obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2/VK-M/2022
Podnet: § 15 ods. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Zodpovedný predkladateľ: Kultan, Martin, Ing.
Ďalší predkladatelia: Faktor, Marian, Mgr. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/377

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)