LP/2022/356 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z.../2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla.
Súvisiaci proces: Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 č. .../2022 o národnom číslovacom pláne
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 3893/OREK/2022-15153
Podnet: iniciatívny materiál - § 55 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/356
Dátum začiatku MPK: 17.06.2022
Dátum konca MPK: 08.07.2022
Dôvod zrušenia MPK: výmena prílohy

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia: 16.06.2022
Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.07.2022
Ukončenie štádia: 12.07.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)