LP/2022/338 Návrh Štatútu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: LO/2022
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hypký, Martin
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/338
Dátum začiatku MPK: 13.06.2022
Dátum konca MPK: 24.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)