LP/2022/333 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z.../2022, ktorým sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7476/OSFS/2022-13134
Podnet: iniciatívny materiál - vykonávací predpis podľa § 33 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/333
Dátum začiatku MPK: 07.06.2022
Dátum konca MPK: 27.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 12.08.2022
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 12.08.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 12.08.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)