LP/2022/33 Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14626/2022-3210-08145
Podnet: Komponent č.14 Plánu obnovy a odolnosti SR
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/33
Dátum začiatku MPK: 21.01.2022
Dátum konca MPK: 07.02.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)