LP/2022/314 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 17685/2022-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na dátum účinnosti opatrenia MPSVR o úprave súm životného minima, ktorým je vždy 1. júl kalendárneho roka, je nutné zabezpečiť legislatívny proces v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Posledná zmena: 24.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/314
Dátum začiatku MPK: 06.06.2022
Dátum konca MPK: 14.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 06.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: