LP/2022/281 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/002902
Podnet: Úloha B.26. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 553/2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/281
Dátum začiatku MPK: 20.05.2022
Dátum konca MPK: 02.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 20.05.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 06.06.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.06.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)