LP/2022/277 Opatrenie Národnej banky Slovenska ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného pora
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 100-000-347-100
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/277
Dátum začiatku MPK: 19.05.2022
Dátum konca MPK: 08.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 08.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.06.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)