LP/2022/257 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r.o., IČO 35 683 724, na podporu realizácie investičného zámeru v Nitre

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 09080/2022-4270-63075
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/257
Dátum začiatku MPK: 10.05.2022
Dátum konca MPK: 23.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.05.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 23.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)