LP/2022/251 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18888/2022/SCDPK/72076-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/251
Dátum začiatku MPK: 10.05.2022
Dátum konca MPK: 30.05.2022
Novelizované predpisy: 251/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.05.2022
Ukončenie štádia: 10.05.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 13.07.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 13.07.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.07.2022
Ukončenie štádia: 13.07.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.07.2022
Ukončenie štádia: 13.07.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2022
Ukončenie štádia: