LP/2022/25 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4418/2022-6.1
Podnet: § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/25
Dátum začiatku MPK: 14.01.2022
Dátum konca MPK: 27.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 14.01.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 27.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)