LP/2022/239 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie osobitných podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Občianske právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5613/2022-410
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/239
Dátum začiatku MPK: 03.05.2022
Dátum konca MPK: 24.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 03.05.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)