LP/2022/231 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2494/2022-410
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021- 2024 a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/231
Dátum začiatku MPK: 25.04.2022
Dátum konca MPK: 13.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.04.2022
Ukončenie štádia: 25.04.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)