LP/2022/224 Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 15888/2022-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 63 z 12. februára 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/224
Dátum začiatku MPK: 26.04.2022
Dátum konca MPK: 09.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.04.2022
Ukončenie štádia: 26.04.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 23.05.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)