LP/2022/218 Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2021 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 1776-1/2022/IP-27/OPSOP
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 719 z 8. decembra 2021 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2022.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/218

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia: 14.04.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)