LP/2022/212 Systém riadenia vlastného zdroja EÚ založenom na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/005330/2022-1813
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/212
Dátum začiatku MPK: 14.04.2022
Dátum konca MPK: 29.04.2022
Dátum ukončenia procesu: 23.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.04.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia: 29.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.04.2022
Ukončenie štádia: 12.05.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 23.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 23.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)