LP/2022/189 Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KUS Spr 188/2022
Podnet: vlastný
Zodpovedná inštitúcia: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mosný, Tomáš, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/189
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)