LP/2022/148 Zvýšenie základného imania vo vybraných akciových spoločnostiach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých vykonávateľom práv jediného akcionára je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S12985-2022-OAPŠPA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/148
Dátum začiatku MPK: 18.03.2022
Dátum konca MPK: 31.03.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.03.2022
Ukončenie štádia: 18.03.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.04.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)