LP/2022/135 Informácia o výsledkoch ministerského stretnutia v rámci 82. zasadnutia Výboru pre mestský rozvoj, bývanie a pozemkový manažment Európskej hospodárskej komisie OSN

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 13658/2022/SBPSMR/30141-M
Podnet: V súlade s úlohou B. 1. uznesenia vlády SR č. 138/2017
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/135

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.03.2022
Ukončenie štádia: 21.03.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)