LP/2021/91 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdVPD-15/2021
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/91
Dátum začiatku MPK: 04.03.2021
Dátum konca MPK: 17.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 17.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)