LP/2021/780 Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 322 z 26. júna 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 007617/2021/OPRR-34
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/780
Dátum začiatku MPK: 13.12.2021
Dátum konca MPK: 27.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.12.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.12.2021
Ukončenie štádia: 27.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)