LP/2021/779 Priebežné hodnotenie Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 048847/2021-ORPO-9
Podnet: uznesenie vlády SR č. 40/2019
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/779
Dátum začiatku MPK: 10.12.2021
Dátum konca MPK: 23.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 10.12.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 23.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)